Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže na stránkách www.jsemsparta.cz je HC Sparta Praha a.s. se sídlem Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7
 2. Účast ani výhra není podmíněna zakoupením zboží a je dobrovolná.
 3. Jak se zapojit do soutěže:
  • Pomocí aplikace vlastní fotografie a textu vytvořte na webu www.jsemsparta.cz svůj vlastní motiv.
  • Registrujte na webu www.jsemsparta.cz vytvořený motiv do soutěže.
  • Pokud bude motiv splňovat níže uvedená pravidla, bude po schválení ze strany administrátora motiv zařazen do soutěže a stáváte se tak jejím účastníkem.
 4. Pravidla pro schválení motivu:
  • Motiv nesmí jakýmkoli způsobem napadat nebo urážet – kohokoliv.
  • Motiv dále nesmí obsahovat jakoukoli pornografii; vyhrožovat k nenávisti či násilí vůči národu, osobě; podněcovat ke spáchání trestného činu; svádět ke zneužívání návykových látek; obsahovat poplašnou zprávu nebo jinak nevhodný obsah (text nebo fotografie)
  • Motiv nesmí obsahovat reklamu, komerční nabídky nebo propagovat jiné www stránky
  • Obsah použitý pro váš motiv nesmí odporovat autorsko právním předpisům platným v České republice, motivy nesmí zasahovat do autorských práv a do práv duševního vlastnictví třetích stran ani jinak neoprávněně zasahovat do práv třetích stran
  • V případě, že bude zjištěn jakýkoliv zásah do výše uvedených práv, vyhrazuje si pořadatel právo na stažení příslušného motivu z webu www.jsemsparta.cz
  • Pokud použije účastník soutěže pro tvorbu motivu autorský obsah, musí být účastník soutěže schopen prokázat povolení autora nebo majitele licenčních práv k užití takového obsahu. Účastník odpovídá pořadateli za to, že užitím příspěvku, nedochází ani nedojde k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv třetích osob a pořadateli v souvislosti s užitím příspěvku nevzniknou jakékoli závazky vůči třetím osobám a účastník se zavazuje, že nahradí jakoukoli škodu, která pořadateli vznikne v souvislosti s uplatněním práv třetích osob v souvislosti s užitím příspěvku pořadatelem.
  • Motivy procházejí kontrolou administrátora, pořadatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit motivy bez udání důvodu.
 5. Výherní ceny:
  • 1. místo: LCD TV LG 32LH4000
  • 2. místo: mobilní telefon LG BL40 New Chocolate
  • 3. místo: mobilní telefon LG KM900 Arena
  • pořadí výherců 3 hlavních cen určuje čtyřčlenná odborná porota, kritérii hodnocení jsou nápaditost a kreativita vytvořeného textu a motivu.
  • Jednotlivé motivy mohou v Galerii na webu www.jsemsparta.cz jeho návštěvníci ohodnotit známkou ve stupnici od jednoho (nejnižší hodnocení) do pěti bodů (nejvyšší hodnocení)
  • výhercem speciální fanouškovské ceny, mobilního telefonu LG BL40 New Chocolate, se stane ke konci termínu soutěže motiv s nejvyšším dosaženým průměrným počtem bodů na základě hodnocení návštěvníků webu www.jsemsparta.cz, přičemž podmínkou pro výherní motiv je alespoň 10 unikátních ohodnocení příslušného motivu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny účastníky, u nichž je důvodné podezření, že došlo ke zmanipulování hlasování.
 6. Předání výher
  • Na výhru je výherce upozorněn e-mailem, ve kterém je vyzván, aby sdělil pořadateli nejpozději do 7 dnů své kontaktní údaje nutné pro předání výhry. Pokud tyto údaje výherce pořadateli nezašle, cena přechází na dalšího soutěžícího v pořadí.
  • Výherci hlavních cen mohou být pořadatelem vyzváni k osobnímu převzetí cen, avšak pouze po předešlé vzájemné domluvě.
 7. Všechna osobní data poskytnutá účastníky soutěže jsou uschována pouze pro potřeby této soutěže a po skončení soutěže budou tato data zničena. Tato data slouží pro kontakt případných výherců.
 8. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli souhlas k užití svého motivu k jakékoli obchodní, reklamní, propagační nebo marketingové aktivitě pořadatele bez nároku na odměnu.
 9. Soutěž probíhá v termínu od 20.1.2010 do 31.3.2010
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže, soutěž zrušit či přerušit.