Právní ujednání

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky www.jsmesparta.cz (dále jen „uživatelé“) a služby na nich poskytované. Provozovatelem internetových stránek na uvedené adrese je společnost HC Sparta Praha a.s., Za elektrárnou 419, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998 (dále jen „provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provoz webu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito pravidly použití. Používání webu je podmíněno souhlasem s těmito pravidly použití. Souhlas s těmito pravidly vytváří uživatel tím, že používá tento web.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel respektuje důvěrnost osobních údajů poskytnutých návštěvníky webu. Pro základní použití webu (prohlížení obsahu stránek, zobrazení motivů apod.) se návštěvník nemusí registrovat ani uvádět osobní údaje. Návštěvník se může rozhodnout stát se registrovaným uživatelem webu a poskytnout informace o své osobě. Redakce serveru zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou za účelem účasti v soutěži. Pokud uživatel poskytne tento druh informací, užívá je Provozovatel jen k účelům, k nimž byly poskytnuty, a chrání je v souladu s českými zákony.

Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka obsahuje spojení na webové stránky jiných subjektů. Provozovatel nedává žádnou záruku ani nenese žádnou odpovědnost za možný nezákonný obsah nebo jiné porušování zjištěné na webových stránkách externích subjektů.

Informace na této webové stránce byly sestaveny a zkontrolovány s největší péčí. Přesto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu.

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Používání těchto webových stránek, včetně jejich obsahu, a stahování dat je na vlastní riziko a nebezpečí uživatele. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, zejména na datových souborech, hard/softwaru uživatele, vyplývající z takového postupu.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, a to bez udání důvodu.

HC Sparta Praha a.s.
Za Elektrárnou 419,
170 00 Praha 7